BOGUMIŁA TARASIEWICZ

mezzosopran

BogumilaTarasiewicz

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego Ewy Werki i Bożeny Karłowskiej oraz muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Stęszewskiego. W 1999 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie wokalistyki w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jest uznaną interpretatorką XIX i XX-wiecznej liryki wokalnej. W swoim dorobku ma kilkaset koncertów, w tym wiele recitali, a także wydawnictwa fonograficzne: Piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego (Polskie Nagrania MUZA, 2006), album Stanisław Niewiadomski – Pieśni (Polskie Nagrania MUZA, 2007), Cykle wokalne Modesta Musorgskiego (DUX 2008) oraz Pid obłaczkom jawir pochyleny z pieśniami łemkowskimi (Lubuskie Biuro Koncertowe, 2005). Jako śpiewaczka zajmuje się zagadnieniami naukowej i artystycznej interpretacji dzieł wokalnych. Jest autorką monografii Modest Musorgski – cykle wokalne. Od analizy do interpretacji artystycznej (Poznań 2011) i wielu artykułów dotyczących tej tematyki.

W swojej działalności naukowej szczególnie wiele uwagi poświęca zagadnieniom emisji głosu w mowie i śpiewie. Wypracowała autorską metodę kształcenia głosu, którą przedstawiła w publikacji Mówię i śpiewam świadomie (Universitas, Kraków 2003). Jest to ceniony podręcznik do nauki emisji głosu, wielokrotnie wznawiany i uznany przez wydawnictwo za bestseller kilku ostatnich lat. Jako specjalistka w zakresie emisji głosu prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów, uczniów, nauczycieli akademickich i nauczycieli szkół muzycznych.

Jest cenionym nauczycielem akademickim, jej absolwenci odnoszą sukcesy na konkursach i festiwalach muzycznych. Jako trener wokalny współpracowała z drużyną Urszuli Dudziak w show telewizyjnym Bitwa na głosy.

Jest jedynym w Polsce etnomuzykologiem zajmującym się tradycyjną muzyką polskich Łemków (m.in. autorką obszernej monografii Wesele łemkowskie – obrzęd i muzyka. Tradycja a współczesność, Legnica 2009, oraz wielu artykułów z tego zakresu).

Prowadzi szeroką działalność promocyjną w dziedzinie muzyki – od 1998 roku prowadzi Lubuskie Biuro Koncertowe. Jest inicjatorką wielu działań artystycznych, m.in. cyklicznych Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA, Uniwersyteckich Wieczorów Wokalnych, wykładów i koncertów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za swoją działalność otrzymała pięć nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1990 roku nieprzerwanie związana jest ze środowiskiem akademickim, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a od 2001 roku z Uniwersytetem Zielonogórskim. Obecnie jest profesorem tej uczelni.

ciern3-_ciemno_szary_2