O PROJEKCIE

Dlaczego Mesjasz? Dlaczego Zielona Góra?

Oratorium „Mesjasz” Jerzego Fryderyka Haendla to dzieło, którego melomanom przedstawiać nie trzeba. Utwór ten należy zarazem do najwybitniejszych, jak i najbardziej znanych kompozycji w całej historii muzyki europejskiej, a wieńczące drugą część „Hallelujah” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tematów muzycznych. To wybitne dzieło cieszy się niesłabnącą popularnością od ponad 250 lat. Jednak zarówno z racji na rozmiary, trudności stawiane wykonawcom, jak i potrzebny do realizacji duży aparat wykonawczy, koncertowe wykonania całości lub nawet większych fragmentów oratorium to w Polsce ciągle rzadkość. Z tych samych powodów jest to zarazem dzieło, którego wykonanie staje się zawsze wydarzeniem artystycznym i każdorazowo spotyka się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Zielonogórska publiczność nie miała jak dotąd okazji wysłuchać dzieła na żywo w całości na instrumentach z epoki. Brak tego utworu w programach odbywających się w Zielonej Górze koncertów stanowi znaczącą lukę, którą należy wypełnić, dając możliwość zaprezentowania naszej publiczności haendlowskiego arcydzieła w oryginalnym brzmieniu z udziałem znakomitej obsady wykonawczej.

Potrzeba wypełnienia repertuarowych braków nie jest jedynym impulsem, który był inspiracją dla twórców projektu. Od wielu lat w Polsce, w tym również w Zielonej Górze, wzrasta grono melomanów zainteresowanych muzyką dawną. Festiwale i koncerty poświęcone muzyce dawnych epok cieszą się także i u nas ogromnym zainteresowaniem. Równolegle w naszym kraju rozwija się także środowisko muzyków, zajmujących się wykonywaniem muzyki minionych epok zgodnie z dostępną wiedzą na temat dawnych technik wykonawczych. Tak zwany nurt „wykonawstwa historycznie poinformowanego” stanowi niezwykle twórczy kierunek, który zaowocował powstaniem w Polsce znakomitych zespołów i wykreował wielu wybitnych artystów. Także Zielona Góra, dzięki obecności szkolnictwa muzycznego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wielu niezależnie działających osób, może poszczycić się znacznym gronem osób czynnie zajmujących się wykonawstwem muzyki dawnej, zarówno instrumentalistów, jak i śpiewaków czy dyrygentów. Specyfika zawodu muzyka sprawia, że większość z nich działa poza środowiskiem, z którego się wywodzą. Świadczy to jednak o tym, jak doskonale radzą sobie na krajowych i światowych estradach. W naturalny sposób pojawia się więc pokusa pokazania jak szerokie jest to grono. Idea scalenia i ukazania artystycznego potencjału muzyków wykonujących muzykę dawną, a związanych z Ziemią Lubuską, jest kolejnym ważnym powodem, dla którego powstał projekt wykonania oratorium „Mesjasz” w Zielonej Górze. Wykonanie tego niezwykłego dzieła z udziałem znakomitych gości będzie jednocześnie znakomitą okazją do naszego dalszego rozwoju, jak i promocji osiągnięć artystów związanych z Ziemią Lubuską.

ciern3-_ciemno_szary_2